کمردرد انواع مختلفی دارد. ویدئوهایی که در این سری مشاهده می نمایید، کمردردهایی است که ارتباطی با دیسک ندارد. بلکه مربوط به ضعف عضلات ناحیه کمری است که می تواند ناشی از ضعف عضلات، عدم بالانس عضلات، رفتارهای نادرست و .... است که باعث کمردرد در ناحیه پشت کمر می شود.